Testa på nya dansstilar för att se vad som passar dig eller för att få ett försprång inför kommande grundkurser!

16 MARS
  • Prova På – LINDY HOP kl.11-12
  • Prova På – BOOGIE WOOGIE kl.12-13
  • Prova På – BUGG kl.13-14
  • Prova På – TIODANSER/BALLROOM kl.14-16

17 MARS

  • Prova På – FOX kl.14-15:30

Öppet Hus @ Borås Dansförening erbjuder en rad kostnadsfria Prova På-kurser i olika pardanser. Kom för att testa på en danskurs för första gången som nybörjare eller ta kurs i en ny dans för nyfikenhetens skull.

Medlemskap
Ansök endast om medlemskap

Lindy Hop Lindy Hop är en dans med afro-amerikanskt ursprung som utvecklades i landet i symbios med 20-, 30- och 40-talets jazzmusik. Oftast beskrivet som härstammat i Harlem, New York City men utvecklade även många andra metropoler över hela Amerika. Lindy Hop, improvisativ och rytmisk, startade som en social dans men visade snabbt förmågan som showdans likaså. I slutet på 30-talet och början av 40-talet blomstrade dansen i hela Amerika men också Europa och var tillsammans med stepp och charleston bland de allra största danserna inom underhållningsindustrin. Socialdansen växte likaså, men mot mitten på 50-talet när musiken och livsstilen förändrades så förändrades även dansen och underhållningsindustrin något och dansen utvecklades till andra danser som vi idag kallar Boogie Woogie, West Coast Swing, East Coast Swing och även den idag svenska dansen Bugg. Under 80-talet togs facklan däremot upp igen utav entusiaster, som bland annat studerade gamla filmklipp och sökte upp några av de dansarna i dessa klipp. Tack vare det så är Lindy Hop idag starkare än någonsin med en helt global scen, och dansens arv fortsätter att studeras, utvecklas och spridas vidare.

Boogie woogie är en dans som har sitt ursprung i Lindy hop. När rocken slog igenom på 1950-talet behölls stora delar av sättet att dansa, men dansens karaktär ändrades för att passa den nya musiken. Den dansas till modern och gammal rock n’ rollmusik och endast i tävlingssammanhang tillkommer akrobatik.

Bugg Sverige mest populära dans! Namnet Bugg härstammar från ordet Jitterbug, som under 40-talet var namnet på dansen man idag kallar för Lindy Hop. Att ”bugga” blev snabbt ett svenskt slang för att dansa. Med musikens utvecklande med tiden, kan man säga att ”bugga” blev slang för att dansa till populärmusik, men namnet gällde just pardans. Någonstans längs med vägen, började ”Bugg” ses som en typ av dans istället för dans i helhet och började bli allt vanligare på dansbanorna, under sent 60-tal kom de första danskurserna i ”Bugg” ut bland dansskolor. Bugg blev snabbt en välkänd del i svenskarnas identitet. Det har länge funnits många typer av Bugg, med olika grundsteg och turer som färgats av geografiska trender och annat. Norsk Folkeswing och Kanadensisk Jive är internationella stilar som på många sätt kan ses som besläktade med Bugg och som speglat dess utveckling.

Fox Foxen är en utveckling av den traditionella Foxtroten och som blivit allt populärare på dansgolvet. Den karakteriseras av ett samspel i dansen med variation och anpassning till musiken, danspartnern och den egna förmågan. Den dansas främst till långsammare musik av olika karaktär men också till snabbare låtar som man annars vanligtvis dansar bugg eller foxtrot till.

Ballroom Dessa två timmar kommer ni få chansen att testa på cha cha, samba och rumba. Alla tre är latinodanser och är tre av dem tio Tiodanserna och som dessutom uppvisas på Let’s dance.